Eerste Schijndelse Kleindieren Vereniging

                                                       logo eskv 

 

Vergaderingen E.S.K.V. 2023.
Leden Bestuur
  20 januari                 11 januari
  24 maart         8 maart
  19 mei        10 mei
        
  22 september        13 september
  27 oktober        18 oktober
  15 december          4 december

      Alle data’s van de Ledenvergadering zijn op vrijdagavond om 19.30 uur in                     

 ons clubgebouw: manege “De Aula, Gemondseweg 4b te Sint - Michielsgestel.

Belangrijke data:
  26 augustus  Voor enting pluimvee
    8 september   Hoofd enting
  26 augustus  Enting konijnen
   
   2 november  Opbouw tentoonstelling
  3  november  keuringsdag
  4  november Open Tentoonstelling 2023.