Vergaderingen E.S.K.V. 2022.
Leden Bestuur
  21 januari                 12 januari
  18 maart         9 maart
  20 mei        11 mei
  22 juli  Gaat niet door!      14 juli
  16 september          7 september
    4 november        26 oktober
  16 december          7 december

      Alle data’s van de Ledenvergadering zijn op vrijdagavond om 20.00 uur in                     

 ons clubgebouw: manege “De Aula, Gemondseweg 4b te Sint - Michielsgestel.

Belangrijke data:
  13 augustus  Voor enting pluimvee
   2 september   Hoofd enting
 13 augustus  Enting konijnen
 16 & 17 september  JongDierenDag GAAT NIET DOOR!
 10 november  Opbouw tentoonstelling
11 november  keuringsdag
 12 november Provinciale Open Tentoonstelling 2022.